Начин на кој вашата компанија ќе задржи повеќе готовина во своите раце

Вредноста за вас

Задржете ја готовината во ваши раце

Зголемете ја наплатата на долгот и платете ги обврските без употреба на готовина

Намалете ги трошоците за наплата
Унапредете ги односите со клиентите и добавувачите
Намалете ги финансиските трошоци
Подобрете ги финансиските параметри
Зголемете го прометот
Унапредете ги сметководствените процеси и процесот на ревизија
Целосна заштита на податоците
Придружете се бесплатно - Користете бесплатно  - Мал надомест за потврдени резултати

Како функционира

За детално објаснување на користењето на услугата Притиснете тука
1
Периодично, секој корисник доставува лист на побарувања и обврски
2
Вештачката интелегенција ги наоѓа побарувањата и обврските кои можат да бидат компензирани
3
Секој корисник го одобрува резултатот
4
image
Одобрените резултати се компензираат
4
Одобрените резултати се компензираат

Не доаѓаме во допир со вашата готовина

Не доаѓаме во контакт со вашиот сметководствен систем

Вие имате целосна контрола над информациите, трансакциите и резултатите ( прочитајте повеќе )

Информациите се потполно сигурни

Целосна усогласеност со законите во земјата

Имате прашања?
Контактирајте не!

Вашето барање е испратено