За нас

Rollsoft Ltd, Израел, разви технолошки напреден систем, кој со користење вештачка интелегенција врши мултилатерално безготовинско порамнување (MCS). Системот им овозможува на малите и средни претпријатија, но и на поголемите компании, државните институции / субјекти (како што се даночни власти, претпријатија за комунални услуги, општини, болници и сл.) и други ентитети, подобрување на ликвидноста, а воедно и на нивната финансиска состојба. Ова се постигнува преку безготовинско порамнување на долговите наспроти ненаплатените побарувања.

MCS успешно функционира во Босна и Херцеговина, а во моментов ги започуваме нашите операции во Република СевернаМакедонија, ЦрнаГора, Србија, Грција и Ерменија.