Најчесто поставувани прашања

П: Не знам како да ја користам услугата која ми ја предлагате. Системот е комплексен и се плашам дека ќе направам грешка.

О: Системот е многу едноставен и може да се спореди со чекорите на негова мануелна имплементација: ги пријавувате вашите должници, вашите доверители, го проверувате предложеното намалување на долговите и конечно го одобрувате.

П: Не сакам никој, особено моите конкуренти, да ја гледаат листата на клиенти или мојот ланец на снабдување.

О: Никој не ги гледа тие информации. Вие (учесниците) можете да ги гледате само долговите кон вас (апсолутно без информација за вашите должници) и вашите долгови (без други информации за вашите доверители). Ова е применето кај секого, и тие неможат да имаат увид во вашите релации.

П:  Како да знаеме дека функционира?

О:  Веќе се работи над 3 години, со компензирани повеќе од 300.000.000 евра и тоа само на еден мал пазар.