Uobičajena pitanja

P: Ne znam kako da koristim vašu uslugu. To je složen sistem i strah me je da ne pogrešim.

O: To je vrlo jednostavan sistem koji se može primeniti i “ručno” (bez algoritma), tako što ćete prijaviti važe dužnike i poverioce, proveriti predloženo poravnanje i dati pristanak.

P: Ne želim da iko, pogotovo moja konkurencija, vidi listu mojih kupaca ili moj lanac nabavke.

O: Takvu informaciju niko ne može da vidi. Vidite samo iznos potraživanja (nikakva informacija o dužnicima) i dugovanja (bez informacije o vašim poveriocima). Isto se odnosi i na sve ostale klijente

Q:  Kako da znam da sistem radi?

O: Sistem radi već 3 godine sa preko 300 miliona EUR poravnanja u okviru jedne manje evropske zemlje.