Često postavljena pitanja

Q: Ne znam kako da koristim uslugu koju predlažete. To je kompleksan sistem i bojim se da ću pogriješiti.

A: To je veoma jednostavan sistem, na koji možete da gledate kao da se ručno primjenjuje: prijavite svoje dužnike, svoje povjerioce, provjerite predloženo smanjenje dugova i odobrite ga.

Q: Ne želim da iko, pogotovu moja konkurencija, vidi listu mojih klijenata ili lanac snabdijevanja.

A: Niko ne vidi te informacije. Vidite samo dugove prema vama (apsolutno nema podataka o vašim dužnicima) i vaše dugove (nema drugih podataka o vašim povjeriocima). Isto važi za sve ostale, oni ne mogu vidjeti vaše odnose.

Q:  Kako znamo da sistem radi?

A: Radi već tri godine, sa preko 300 miliona kompenziranih eura u jednoj maloj zemlji.